ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у вигляді запитань — відповідей

Устав в новой редакции

Зміни в статут ТОВ

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

 

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ

у вигляді запитань — відповідей

Скорочення:

  • Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 №2275, набрання чинності — 17.06.2018 року — ЗУ «Про ТОВ та ТДВ»;
  • Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 №755, з відповідними змінами — ЗУ «Про державну реєстрацію»;
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань – ЄДР
  • Адміністративний збір – АЗ.

Юридична компанія Слєсарєв і Погребняк робить внесення змін у Статут ТОВ згідно новим вимогам «під ключ»:

Статут ТОВ 2018

Заявники державної реєстрації ТОВ (з урахуванням положень частини 5 статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”): 

ВипадкиЗаявники або їх уповноважені особи, які мають право подавати документи для державної реєстрації

 

При створенні ТОВ/ТДВзасновник (засновники)
ЗМІНИ
При визначенні розміру статутного капіталу та розмірів часток учасниківтовариство
При виключенні учасника з товаристватовариство
При вступі до товариства у разі смерті чи ліквідації одного з засновниківспадкоємець чи правонаступник учасника товариства
При виході з товариства учасникаучасник, який виходить з товариства, або його спадкоємець чи правонаступник
При передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товаристваособа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства, або особа, яка передала її
При державній реєстрації змін в результаті судового рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариствапозивач
При державній реєстрації змін в результаті судового рішення, що набрало законної сили, про стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариствапозивач (більш правильно було б вказувати стягувач)

 Питання/відповіді: 

1.

 Хто є заявником і які документи подаються у разі виходу учасника зі складу засновників ТОВ/ТДВ?

Новий закон чітко розділив порядок дій та пакет документів, що подаються у разі виходу учасника (з виплатою йому вартості майна товариства та частини прибутку, що пропорційні його частці в статутному капіталі) та у разі передачі ним частки (частини частки) статутного капіталу.

У разі виходу учасника:

Заявник – особа, що виходить (її представник).

Документи:

1) заява про державну реєстрацію змін;

2) квитанція про сплату АЗ;

3) заява про вихід, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (оригінал) – ч.5 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію»;

4) довіреність, якщо діє представник (оригінал або нотаріально засвідчена копія);

5) заяви про згоду інших учасників, якщо виходить учасник, який володіє часткою, що більше 50% (можна від кожного окремо, можна одна від усіх інших учасників), нотаріально засвідчена (оригінал) –               ч.5 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію».

 

Для визначення розміру АЗ вирахувати кількість виписок, яка буде надсилатись: заявнику, ТОВ, попереднім учасникам, новим учасникам.

 

Зразки документів (див. нижче):

1) заява про вихід учасника;

2) заява інших учасників про згоду на вихід учасника, який володіє часткою 50%.

Увага! Не передбачено подання для реєстрації нотаріально засвідченої копії заяви про вихід, подається виключно оригінал. Тому треба робити нотаріально засвідчити копію заяви для учасника, що виходить. І рекомендуйте надсилати також копію такої заяви для ТОВ/ТДВ.

Увага! При виході учасника із ТОВ/ТДВ статутний капітал підлягає обов’язковому зменшенню на частку учасника, який вийшов. Інші учасники ТОВ/ТДВ при цьому не можуть вжити будь-яких заходів щодо запобігання зменшенню статутного капіталу.

 

У разі передачі частки (частини частки) статутного капіталу:

Заявник – особа, яка набула частку (частину частки), або особа, яка передала її (їх представники).

Документи:

1) заява про державну реєстрацію змін;

2) квитанція про сплату АЗ;

3) акт приймання-передачі частки, нотаріально засвідчений (оригінал);

4) довіреність, якщо діє представник (оригінал або нотаріально засвідчена копія).

Зразки документів (див. нижче):

1.      Акт приймання-передавання.

2.

Розрахунок розміру адміністративного збору при реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю або зміною розмірів їхніх часток.

Відповідно до ч. 4 ст. 25 ЗУ “Про державну реєстрацію” (у новій редакції) у день проведення державної реєстрації змін до відомостей ЄДР, пов’язаних:

а) із зміною складу учасників товариства,

б) або зміною розмірів їхніх часток,

суб’єкт державної реєстрації повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з ЄДР:

1) заявнику;

2) товариству;

3) особам, які були зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства до проведення реєстраційної дії;

4) особам, які зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства після проведення реєстраційної дії.

Якщо суб’єкту державної реєстрації відома електронна пошта осіб, яким надсилається ця виписка, він у той самий день додатково надсилає копію виписки зазначеним особам електронною поштою.

Згідно з абз.8 ч.1 ст.36 ЗУ “Про державну реєстрацію”, якщо відповідно до частини четвертої статті 25 Закону певним особам має надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмір адміністративного збору збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких осіб.

Для визначення розміру АЗ у такому разі слід застосовувати формулу:

=528,60+(0,01*1762*х), де:

528,60- розмір АЗ згідно зі ст. 36 ЗУ “Про державну реєстрацію”;

0,01- ставка, на яку збільшується розмір АЗ (згідно абз.8 ч.1 ст.36, ст. 25 ЗУ “Про державну реєстрацію”);

1762- розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2018 року (кожного року змінюється);

х – кількість виписок, які слід видати (розіслати): заявнику, ТОВ, попереднім учасникам, новим учасникам та учасникам, які залишаються в ТОВ/ТДВ.

Зауважте, якщо складати заокруглені значення, то вийде інша сума АЗ, тому складати слід неокруглені суми.

3.

Чи обмежена кількість учасників в ТОВ/ТДВ?

Ні, з 17.06.2018 кількість учасників ТОВ/ТДВ не обмежена.

Додатково зазначаємо, що з Цивільного кодексу України виключена стаття 141, якою було передбачено, що: 1) товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа; 2) особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.

Станом на сьогодні такого обмеження не існує.

4.

Чи може заявник пред’явити як документ, що встановлює особу, паспорт громадянина України для виїзду за кордон?

Нова редакція ч. 2 ст. 14 ЗУ “Про державну реєстрацію”, що набула чинності 17.06.18, передбачає можливість пред’явлення документа, що відповідно до закону посвідчує його особу.

Отже, для державної реєстрації може бути прийнятий будь-який з документів, зазначених у ч.1 ст.13 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» для встановлення особи заявника.

5.

Чи повинні учасники зареєструвати зміни до статутних документів в триденний термін з моменту проведення загальних зборів?

Ні, обмеження у триденний термін щодо проведення будь-яких змін відсутні.

Триденний термін залишився лише для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи (ст.105 ЦК України).

6.

Чи підлягають нотаріальному засвідченню підписи на рішенні загальних зборів засновників при створенні товариства?

 

Ні, засвідчення справжності підпису засновників на рішенні про створення товариства не обов’язкове.

Водночас, у законі залишилася норма про обов’язковість засвідчення справжності підписів засновників при створенні ТОВ/ТДВ шляхом злиття, поділу, перетворення, виділу.

7.

Чи підлягають нотаріальному засвідченню підписи на Статуті при створенні ТОВ/ТДВ?

Так, з 17.06.2018 відповідно до ч.2 ст.11 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.
8.

Чи підлягають нотаріальному засвідченню підписи на рішенні загальних зборів засновників про внесення змін до відомостей у ЄДР, в тому числі якщо це пов’язано з внесенням змін до Статуту?

Відповідно до п.6 ч.1 ст.15 ЗУ “Про державну реєстрацію” (що залишився без змін) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч.4 ст.17 ЗУ “Про державну реєстрацію” для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, подається, окрім всіх інших, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім:

— внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник — юридична особа,

— про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою.

Відповідно до ч.5 ст.17 ЗУ “Про державну реєстрацію”: справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах «а» і «б» цієї частини, засвідчується нотаріально:

а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства.

Зверніть увагу, що в цих 2 випадках для державної реєстрації подається виключно оригінал рішення загальних зборів. У всіх інших випадках (наприклад, при зміні видів економічної діяльності, зміні керівника та складу підписантів, зміні відомостей про учасників тощо), може подаватись оригінал чи нотаріально засвідчена копія рішення.

Слід обов’язково перевіряти порядок прийняття рішення за діючим Статутом, оскільки ЗУ “Про ТОВ та ТДВ” визначає можливість встановлення Статутом особливого порядку голосування. Поняття “кворум” також відсутнє у новому ЗУ “Про ТОВ та ТДВ”.

9.

Чи підлягають нотаріальному засвідченню підписи учасників на Статуті у разі внесення змін і викладення його в новій редакції?

Відповідно до ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються:

— учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту,

— або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом.

Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

Звертаємо вашу увагу, що цим законом не передбачено підписання Статуту (в тому числі нової редакції) Головою та секретарем загальних зборів, а лише ОСОБОЮ (в однині). Крім того, особа, уповноважена органом, який прийняв таке рішення, може підписати нову редакцію Статуту виключно у разі, якщо це передбачено попереднім Статутом.

Вважаємо, що у разі, якщо за учасника діє представник за довіреністю, то він може підписувати нову редакцію Статуту, якщо це повноваження міститься в довіреності (або вбачається з наданих у довіреності повноважень).

10.

Чи може учасник приймати участь у загальних зборах учасників заочно?

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

Вбачається, що таким документом буде заява, підпис на якій засвідчується нотаріально (зразок див. нижче).

11.

Чи можна реєструвати створення товариства з обмеженою відповідальністю, що має намір використовувати модельний статут?

 

Окремі положення модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» від 16.11.2011 № 1182, суперечать новому законові, тому всі модельні статути, прийняті до 16.06.2018 залишаються чинними.

З 17.06.2018 реєструвати створення товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадитиме діяльність на модельному статуті, не можна до тих пір, доки не внесуть зміни до вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України (відмова — на підставі порушення порядку створення). Аналогічно не можна проводити державну реєстрацію переходу на діяльність з власного статуту на модельний.

Однак, якщо для державної реєстрації змін звертається ТОВ, що працює на модельному статуті, у державного реєстратора немає підстав для відмови у реєстрації.

12.

Чи можна проводити державну реєстрацію змін до відомостей щодо товариств, які працюють на модельному статуті?

Так, у державного реєстратора немає підстави для відмови у проведенні змін до відомостей в ЄДР для таких товариств лише через модельний статут.
13.

З якого дня можна починати реєструвати створення товариства за правилами Закону України «Про ТОВ та ТДВ»?

Останній день реєстрації створення товариств по старому Закону – 16.06.2018, з урахуванням положень нового Закону України «Про ТОВ та ТДВ» реєстрація буде проводитися з 17.06.2018.
14.

Чи потрібно вносити зміни до статуту ТОВ чи ТДВ при зміні складу учасників товариства?

Відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про ТОВ та ТДВ» у статуті товариства зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

У випадку, якщо у статуті не міститься інформація про склад учасників, то відповідно при зміні учасників вносити зміни до статуту не потрібно.

Якщо містяться попередні учасники — у реєстратора немає повноважень змушувати учасників викладати Статут в новій редакції з цієї підстави.

Зауважимо, що відповідно до вимог ст. 82 ГКУ, яка залишається чинною, інформація про засновників та розмір їх часток у статутному капіталі є обов’язковою. Однак, внесено зміни до ст.79 Господарського кодексу України, відповідно до якої порядок створення та порядок діяльності окремих видів господарських товариств регулюються законом.

15.

Які органи створюються у товаристві?

Відповідно до статей 28, 39 Закону України «Про ТОВ та ТДВ» органами товариства є

1) загальні збори учасників;

2) наглядова рада (у разі утворення)

3) виконавчий орган — директор (або інша назва передбачена статутом) / дирекція (або інша назва передбачена статутом).

16.

Який порядок виконання статті 24 Закону України «Про ТОВ та ТДВ» про вихід учасника з товариства (без передачі частки)?

При реєстрації виходу учасника товариства в першу чергу державному реєстратору слід звернути увагу на розмір частки такого учасника, оскільки:

1) якщо його частка у статутному капіталі товариства становить менше 50%, учасник може вийти в будь-який час без згоди інших учасників     (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про ТОВ та ТДВ»). В такому випадку згідно з пп. «г» п. 3 ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про склад учасників подається заява про вихід з товариства. Справжність підписів на вказаній заяві засвідчується нотаріально.

2) якщо його частка у статутному капіталі товариства становить 50% і більше, учасник може вийти з товариства за згодою інших учасників              (ч. 2 ст. Закону України «Про ТОВ та ТДВ»). В такому випадку згідно з пп. «г» п. 3 ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про склад учасників подається заява про вихід з товариства, справжність підписів на вказаній заяві засвідчується нотаріально. Також вимагається згода інших учасників на вихід з товариства, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом (ч. 3 ст. 17). Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою (ч. 4 ст. 17).

Заява про вихід з товариства подається учасником, який виходить з товариства, або його спадкоємцем чи правонаступником (ч. 6 ст. 17).

У разі проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства, державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі (ч. 3 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»). Ця вимога не застосовується, якщо товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, яке набуває частку (частину частки) у своєму статутному капіталі, разом із заявою про державну реєстрацію надасть довідку про формування резервного капіталу у розмірі, який відповідно до закону допускає володіння часткою (частиною частки) у своєму статутному капіталі.

У день проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу учасників товариства суб’єкт державної реєстрації повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного державного реєстру заявнику, товариству, особам, які були зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства до проведення реєстраційної дії, та особам, які зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства після проведення реєстраційної дії. Якщо суб’єкту державної реєстрації відома електронна пошта осіб, яким надсилається ця виписка, він у той самий день додатково надсилає копію виписки зазначеним особам електронною поштою (ч. 4 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

17.

Особливості застосування статті 21 Закону України «Про ТОВ та ТДВ» (щодо засвідчення справжності підписів на актах прийому-передачі).

Стаття 21 Закону України «Про ТОВ та ТДВ» регламентує порядок відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам, але не містить норм щодо підписання актів прийому-передачі до договорів купівлі-продажу, тоді як на державну реєстрацію подається акт прийому-передачі, на якому підписи засвідчуються нотаріально (п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ТОВ та ТДВ»).

Для виконання цієї норми пп. 3 п. 6 Перехідних положень вносять зміни до ч. 1 ст. 78 Закону України «Про нотаріат», а саме: слова «зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини» замінюють словами «крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню».

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону України «Про ТОВ та ТДВ» учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Дана норма не містить жодних конкретних вимог до документів, які повинні бути складені у зв’язку з відчуженням частки в статутному капіталі. Відповідно учасник, який відчужує свою частку, та особа, яка придбає таку частку, складатимуть документи, які відповідатимуть правовідносинам між ними (договір купівлі-продажу, договір дарування тощо).

При цьому, сторони не обмежені в праві складати будь-які інші додаткові документи. Оскільки Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» містить пряму вимогу щодо подання державному реєстраторові акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства для реєстрації змін до відомостей про склад учасників товариства, то такий акт повинен бути складений в обов’язковому порядку. Справжність підписів на акті засвідчується нотаріально.

Справжність підписів засвідчується нотаріусом із дотриманням вимог п. 6 глави 7 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2015. Засвідчення справжності підписів на акті приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів (п. 1 глави 9 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій містить перелік документів, тексти яких викладаються на спеціальних бланків, акт приймання-передачі до вказаного переліку не входить).

Однак, зазначене вище не означає, що учасники не повинні складати між собою будь-яких договорів, оскільки відчуження частки може відбуватися лише на підставі правочину (договору), яким акт не є. Акт – це лише похідна від договору, що підтверджує вчинення дій на підставі правочину. Але державному реєстраторові такий договір не подається.

18.

Вимоги до змісту статуту товариства встановлені  п. 5 ст. 11 Закону «Про ТОВ та ТДВ», при цьому не передбачено обов’язкового включення до статуту відомостей про склад засновників.

Разом з тим, у відповідності до Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про ТОВ та ТДВ» стаття 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» доповнена частиною 5, якою встановлено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства. Статут не включений до вказаного переліку документів.

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Але у випадку зазначення складу учасників в редакції статуту, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, буде наявна розбіжність між відомостями, зазначеними у статуті, та фактичним складом учасників.

Як правильно провести реєстраційні дії в такому випадку?

З цього приводу слід зауважити наступне.

З аналізу норм пунктів 3 та 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону про ТОВ та ТДВ випливає, що фактично товариствам надано термін в один рік для приведення своїх статутів у відповідність до вказаного закону, зокрема:

«3. Протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю».

«5. Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом».

Частиною 5 статті 11 Закону «Про ТОВ та ТДВ» передбачено перелік відомостей, які обов’язково повинні міститися в статуті: повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Після набрання чинності Законом «Про ТОВ та ТДВ» до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» внесено ряд змін. Розглянемо ті положення, які стосуються описаної у питанні ситуації.

Пункт 8 частини 4 статті 17:

«4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, подаються такі документи:

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції — у разі внесення змін, що містяться в установчому документі».

Частина 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», в свою чергу, стосується переліку документів, який подається для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства. Статут не включений до даного переліку.

Отже, аналіз наведених норм Закону «Про ТОВ та ТДВ» та Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», дає можливість дійти наступного висновку.

Товариствам надано один рік для приведення у відповідність до чинного законодавства установчих документів.

У державного реєстратора немає підстав для відмови при реєстрації змін у складі учасників чи розміру статутного капіталу, якщо не подано статут у новій редакції.

При цьому такі товариства дуже швидко стикнуться з необхідністю мати актуальний зміст статуту.

Слід пам’ятати, якщо товариство бажає зареєструвати Статут у новій редакції і одночасно провести зміну складу засновників, то це слід робити окремими реєстраційними діями, адже при цьому:

а) різні заявники (статут — ТОВ, зміна складу — той з учасників, що виходе чи той, що заходе);

б) різний АЗ (за приведення статуту у відповідність до законодавства ТОВ звільнені від АЗ);

в) різний пакет документів подається;

г) по-різному формується і розсилається виписка.

Слід також зауважити, що у новій редакції Статуту не заборонено вказувати склад засновників чи іншу необов’язкову інформацію.

19.

Як сформувати виписку в результаті державної реєстрації змін до відомостей в ЄДР щодо складу засновників?

В електронній реєстраційній справі товариства (яка відкриється після пошуку) на вкладці Інформація натиснути кнопку “Виписка”, що розташована знизу. Повторити процедуру необхідно стільки раз, скільки слід роздрукувати виписок.
20.

Чи потрібно надсилати виписки з ЄДР за результатами проведення реєстраційних дій?

Відповідно до ч. 4 ст. 25 ЗУ “Про державну реєстрацію” (у новій редакції) у день проведення державної реєстрації змін до відомостей ЄДР, пов’язаних:

а) із зміною складу учасників товариства,

б) або зміною розмірів їхніх часток,

суб’єкт державної реєстрації повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з ЄДР:

1) заявнику,

2) товариству,

3) особам, які були зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства до проведення реєстраційної дії,

4) особам, які зазначені у цьому реєстрі як учасники товариства після проведення реєстраційної дії.

Якщо суб’єкту державної реєстрації відома електронна пошта осіб, яким надсилається ця виписка, він у той самий день додатково надсилає копію виписки зазначеним особам електронною поштою.

Виписка відправляється В ДЕНЬ проведення державної реєстрації.

Електронною поштою виписка надсилається ДОДАТКОВО до паперового вигляду, надісланого поштою з описом вкладення.

21.

Чи подається державному реєстратору корпоративний договір чи договір про створення ТОВ/ТДВ?

Ні, ці договори не входять до пакету документів, що подаються для реєстрації створення ТОВ/ТДВ чи внесення змін до відомостей про нього до ЄДР. Також ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» не передбачає вимог щодо обов’язкового нотаріального посвідчення таких договорів.
22.

Якщо засновник вносить свою частку до статутного капіталу у вигляді нерухомого майна, чи це зазначається в Статуті?

Це не є інформацією, яка обов’язково повинна зазначатись в Статуті згідно з частиною 5 статті 11 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ».
23.

Особливості змісту довіреності на представництво учасника товариства на загальних зборах.

Зверніть увагу на ч. 5 ст. 33 ЗУ “Про ТОВ та ТДВ”: рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
24.

Чи потрібно уповноваженій особі подавати оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, яким її уповноважено, адже в ст.17 та ст.18 виключено положення щодо цього?

Ні, вимога про подання такого документа залишилась в ст. 14 ЗУ “Про державну реєстрацію” (у новій редакції):

“2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).”

25.

Чи є обмеження, що директор не може бути обраний Головою загальних зборів товариства?

Таке обмеження було встановлене у ч. 6 ст. 62 ЗУ “Про господарські товариства”.

При цьому у п.2 Перехідних положень  ЗУ “Про ТОВ та ТДВ” вказано “визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682 із наступними змінами) у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю”.

Отже, таке обмеження більше не діє.

Однак, якщо ТОВ/ТДВ не приведе власний Статут у відповідність до ЗУ “Про ТОВ та ТДВ”, і зазначене обмеження міститься в цьому Статуті, воно застосовується або до внесення до нього змін, або до 17.06.2019 р., якщо ТОВ/ТДВ не внесе зміни до Статуту.

26.

Який порядок реєстрації додаткових внесків учасників за рахунок третіх осіб?

Реєстрація змін у цьому випадку здійснюється відповідно до                ч.5 статті 17 ЗУ “Про державну реєстрацію”.

Для реєстрації при цьому подаються:

1) заява про держреєстрацію змін;

2) документ про сплату адмінзбору;

3) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників.

Справжність підписів учасників, які голосували за таке рішення, має бути засвідчена  нотаріально.

Таке рішення загальними зборами учасників має бути прийняте на виконання частини 9 статті 18 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» та відповідати закріпленим вказаними  нормами вимогам.

Документи для реєстрації таких змін подаються Товариством.

З аналізу норм нового закону вбачається, що збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків процес «тривалий» і проходить декілька етапів.

Виносяться два рішення (частина 1 та частина 9 статті 18 Закону), між першим та другим рішенням відбувається процес щодо реалізації переважного права, встановлюються обставини, чи може третя особа взагалі вступити до товариства за рахунок додаткового внеску тощо.

Відповідно до ЗУ “Про державну реєстрацію” реєстратора не буде цікавити весь цей процес, йому буде надаватись лише останнє рішення, за відповідність рішення самому процесу та нормам закону та статуту будуть нести ті, хто його приймав.

27.

Який розмір часток повинен бути в разі, якщо кілька учасників Товариства скористуються своїм переважним правом на придбання частки іншого учасника?

Відповідь: ч. 2 ст. 20 ЗУ “Про ТОВ та ТДВ” встановлено, що якщо кілька учасників товариства скористалися своїм переважним правом, вони придбавають частку пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
28.

Якщо до складу ТОВ1 має намір увійти як учасник ТОВ2, чи подається рішення загальних зборів ТОВ2:

А) для засвідчення справжності підпису керівника ТОВ2 на акті приймання-передачі;

Б) для державної реєстрації зміни у складі засновників ТОВ1?

 

При засвідченні справжності підпису керівника (уповноваженого представника) ТОВ2 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ1 нотаріус зобов’язаний перевірити повноваження такої особи, в тому числі слід перевірити за Статутом, до чиїх повноважень відноситься прийняття рішень щодо вступу до інших господарських товариств. У разі необхідності подається рішення загальних зборів ТОВ2 про намір придбати частку в статутному капіталі ТОВ1.

До документів, які подаються для державної реєстрації змін у складі засновників, не входить рішення органу управління юридичної особи, тому державний реєстратор додатково не вимагає примірник оригіналу (нотаріально засвідченої копії) документа, що засвідчує його повноваження.

29.

Частину 20 статті 17 ЗУ “Про державну реєстрацію” виключено. Чи означає це, що в разі участі представника засновника (учасника) на загальних зборах, тепер державному реєстратору не подається документ, який підтверджує повноваження цього представника?

Ні, виключено колишню частину 19 вказаної статті, яка дублювала положення абз.2 ч.2 ст.14 ЗУ «Про державну реєстрацію».

Частина 21 статті 17 ЗУ “Про державну реєстрацію” містить обов’язок подання документа (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження представника засновника (учасника) на загальних зборах товариства.

СКАЧАТИ Зразки документів для державної реєстрації (одним документом):

Заява про вихід учасника без передачі частки у статутному капіталі

Заява про згоду інших учасників на вихід

Акт приймання-передачі (Увага!не викладається на спеціальному бланку нотаріальних документів)

Зразок заяви при заочному голосуванні

Зразки документів для державної реєстрації ТОВ та ТДВ

 

Підготовлено: Комісією НПУ з питань співробітництва з

органами державної влади та місцевого самоврядування

 Виконавці: Петутіна Ю.О., Пилипенко Ю.П., Щербак Т.В.,

Бадахов Ю.Н., Сєйдалієв Д.С., Кирилюк О.Ю., Бернацька І.М.,

Дунаєвська С.М., Зєнікова М.С., Оніщук О.М.

Джерело: http://npu.org.ua/news/npu-pidgotuvala-ekspres-analiz-zakonu-pro-tovaristva-z-obmezhenoyu-ta-dodatkovoyu-vidpovidalnistyu/

Цікаві статті:

Реєстрація ТОВ 2018

Також читайте:

Які відомості необхідно зазначити в статуті ТОВ — роз’яснення Мінюста

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.