Оскарження зупинення реєстрації (блокування) податкових накладних платників податку на додану вартість 2021

Який порядок оскарження зупинення реєстрації (блокування) податкових накладних платників податку на додану вартість?

Ця стаття написана за порядком, який діє в 2021 році

Про новий порядок блокування податкових накладних та оскарження рішень комісії ДПС читайте в нашій статті:

Минуло вже більше трьох років як запрацювала система зупинення реєстрації (блокування) податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Як повідомляють спеціалісти, за листопад 2020 року заблоковано близько 100 тисяч податкових накладних.

Законодавчі підстави зупинення реєстрації (блокування) податкових накладних

В Податковий кодекс України було внесено зміни, та доповнено п.201.16, яким передбачено можливість зупинення (блокування) реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165.

Нормативно-правові акти, які регулюють зупинення (блокування) реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних:

Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (далі Критерії) затверджено наказом затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165,  — повний текст на сайті ВР

Також вказаним наказом затверджено Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Вичерпний перелік документів) — повний текст на сайті ВР

Крім того Кабінетом Міністрів України викладено в новій редакції Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних (далі – Порядок ведення реєстру) — повний текст на сайті ВР

Порядок роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 13.06.2017  № 566 (далі – Порядок роботи Комісії) — повний текст на сайті ВР

Порядок розгляду скарги  про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено Кабміном від 11 грудня 2019 р. № 1165 (далі – Порядок розгляду скарг) — повний текст на сайті ВР

Підстави для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації   — повний текст на сайті ВР

Які критерії для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Постановою Кабміну від 11 грудня 2019 р. № 1165 встановлено такі критерії для зупинення реєстрації податкової накладної:

1. Відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Реєстр), у таблиці даних платника податку на додану вартість (далі — платник податку) як товару/послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов’язань, яку/який подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого/такої товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 р. в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягом постачання відповідного товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 р. у Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 50 відсотків) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС.

2. Відсутність (анулювання, зупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 і 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), стосовно товарів, зазначених платником податку в податковій накладній/розрахунку коригування, поданих для реєстрації в Реєстрі на дату їх складення.

3. Відсутність на дату складення податкової накладної/розрахунку коригування відомостей (актуального запису) в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб’єкта господарювання, який подав для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, у яких зазначено товар (пальне) за кодами згідно з УКТЗЕД відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу.

4. Складення розрахунку коригування постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для товарів за кодами згідно з УКТЗЕД — зміна перших чотирьох цифр кодів, а для послуг за кодами відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг — перших двох цифр кодів), за умови відсутності такого/такої товару/послуги, зазначеного/зазначеної в розрахунку коригування, поданому для реєстрації в Реєстрі, у таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (надається).

5. Перевищення суми компенсації вартості товару/послуги, зазначеного/зазначеної в розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, поданому отримувачем такого товару/послуги для реєстрації в Реєстрі, величини залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України з 1 січня 2017 р., зазначеного постачальником у зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних/розрахунках коригування, складених на отримувача такого/такої товару/послуги, та обсягу постачання з 1 січня 2017 р., зазначеного отримувачем у зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних/розрахунках коригування на постачання такого/такої товару/послуги.

6. Складення розрахунку коригування на зменшення податкових зобов’язань до податкової накладної, складеної та зареєстрованої постачальником товарів/послуг на неплатника податку на додану вартість, та подання для реєстрації в Реєстрі у строк, що перевищує 14 календарних днів з дня складення податкової накладної, зареєстрованої в Реєстрі без порушення граничних строків реєстрації, встановлених Кодексом.

Що робити, якщо отримано квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Якомога скоріше подавати до податкової за місцем основного обліку інформацію та документи для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних! 

Обов’язково подавати письмові пояснення в яких детально описати Ваші операції, та додати до них документи якими Ви їх підтверджуєте!

Зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

1) номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування;

2) критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;

3) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації.

Вичерпний перелік таких документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Пояснення

Письмові пояснення та копії документів, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування.

Платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку за встановленою формою (додаток 5).

У таблиці даних платника податку зазначаються:

 • види економічної діяльності відповідно до КВЕД;
 • коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;
 • коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Таблиця даних платника податку з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після її отримання.

Комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Кодексу (додаток 6).

У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування.

Обов’язково детально прописувати Ваші пояснення!

Пояснення формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в Реєстрі, та до такого Пояснення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 мГб).

Пояснення подається платником податку в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДПС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та нормативно-правового акта щодо порядку обміну електронними документами з контролюючими органами. Наприклад подати таку інформацію можливо через електронний кабінет платника податків — https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx

Проте, в разі якщо засобами електронного зв’язку не вдається подати вказану інформацію та документи, вважаю що це необхідно зробити в письмовому вигляді. Також в письмовому вигляді можливо продублювати документи, подані в електронному вигляді.

Які документи подавати для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Згідно Вичерпного переліку документів:

 • договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством;

Порядок розгляду інформації та документів комісією Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

Відповідно до Податкового кодексу, письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Зазначена комісія приймає рішення про:

 • реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Комісією розглядаються письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу, а також висновок контролюючого органу з пропозицією щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації.

Комісія може перевірити подані платником податку копії документів щодо їх достовірності шляхом звірки даних, які містяться в таких копіях документів, з даними, що надходять або можуть бути отриманні з інших джерел інформації (реєстри, що ведуться державними органами, документи, в тому числі електронні, одержані від інших платників податків, засобів масової інформації тощо).

 Комісія регіонального рівня діє в межах повноважень, визначених Порядком прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Комісія центрального рівня діє в межах повноважень, визначених цим Порядком.

Комісія контролюючого органу в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України та законів, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також Порядком.

Підставами для прийняття комісією ДПС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування є:

 • ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу;
 • ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту “в” підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу;
 • надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Рішення комісії контролюючого органу приймається шляхом відкритого голосування.

Рішення комісії контролюючого органу приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів такої комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Під час засідання секретарем комісії контролюючого органу ведеться протокол, в якому фіксуються прийняті рішення та надані доручення.

Протокол підписується головою комісії контролюючого органу (у разі його відсутності — заступником), заступником голови, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні.

Ведення обліку матеріалів щодо роботи комісії контролюючого органу здійснюється секретарем такої комісії.

Присутній на засіданні комісії контролюючого органу член комісії, який не згоден з рішенням комісії або утримався від голосування, повинен викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до матеріалів засідання такої комісії.

Який строк розгляду комісією Державної фіскальної служби пояснень та документів платника податків?

Важливо, що Рішення комісії ДПС повинно буте прийняте, підписано, зареєстровано та направлено платнику податків протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання пояснень та документів від платника податків.

Рішення Комісії про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації складається за формою згідно з додатком до цього Порядку, підписується, реєструється та надсилається платнику податку на додану вартість у порядку, встановленому статтею 42 розділу ІІ Кодексу, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання пояснень та документів. Форма рішення — завантажити

Оскарження Рішення комісії ДПС про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється у порядку, визначеному п.56.23. Податкового кодексу України з урахуванням таких особливостей:

— скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (п.56.23.1. ПКУ);

— скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за участі уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (п. 56.23.2. ПКУ);

Рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Порядок адміністративного оскарження передбачено Порядком розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Скарга подається платником податку на додану вартість (далі — платник податку) у строки, визначені статтею 56 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), з наступного дня після набрання чинності рішенням комісії регіонального рівня.

Не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, оскаржені платником податку в судовому порядку.

Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”“Про електронні довірчі послуги” та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном (додаток 1).

ДПС постійно розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими може подаватися скарга.

Скарга у день її надходження реєструється ДПС відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.

ДПС не може відмовити платнику податку в реєстрації скарги.

Скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Скарга повинна містити дані про:

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу;

індивідуальний податковий номер платника податку;

податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі;

інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня;

відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку;

вимоги платника податку, який подає скаргу.

 Платник податку має право додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.

За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня у строк, визначений пунктом 56.23 статті 56 Кодексу, приймає одне з таких рішень:

задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі;

залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі без змін.

У разі коли до прийняття рішення комісією центрального рівня надійшла заява платника податку про відкликання скарги (додаток 2), така скарга залишається без розгляду, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням залишення скарги без розгляду.

За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня у строк, визначений пунктом 56.23 статті 56 Кодексу, у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, надсилає платнику податку відповідне рішення (додаток 3).

Рішення за результатами розгляду скарги набирає чинності з дня його прийняття.

Якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного пунктом 56.23 статті 56 Кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено в судовому порядку у строки, визначені статтею 56 Кодексу.

Задоволення скарги є підставою для реєстрації зазначених у скарзі податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі з урахуванням вимог пункту 200-1.3 статті 200-1 Кодексу.

Строки та оформлення результатів розгляду скарги платника податків комісією ДПС з розгляду скарг

За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає рішення щодо скарги, яке реєструється службою діловодства ДПС та надсилається платнику податку з урахуванням вимог, визначених пунктом 56.23 статті 56 Кодексу.

Згідно п.п. 56.23.3 Податкового кодексу України скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим.

За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

 • задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;
 • залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Рішення комісії з питань розгляду скарг надсилається на адресу, зазначену платником податку у скарзі, а у разі її відсутності — на податкову адресу платника податку у строк, визначений пунктом 56.23 статті 56 Кодексу.

Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного пунктом 56.23 статті 56 Кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Важливо, що п.п.56.23.4 ПКУ встановлено, якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не надсилається платнику податків протягом 10-денного строкутака скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

Рішення комісії з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене лише в судовому порядку.

Якщо після отримання скарги ДПС пройшло більше 10 днів, а Ви не отримали Рішення комісії ДПС з розгляду скарг, пропонуємо Вам надіслати до ДПС скаргу на бездіяльність комісії ДФС з розгляду скарг.

Скачати зразок скарги на бездіяльність комісії ДФС з розгляду скарг

Судовий порядок оскарження рішення комісії ДПС про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Згідно п. 56.18. Податкового кодексу України, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Фактично, оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних проводиться як оскарження будь-якого рішення державної фіскальної служби. Треба готуватися що в суді потрібно буде доводити фактичне здійснення господарської операції.

Визначення Відповідача та підсудності у спорах про судового оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Важливим питанням у разі судового оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є визначення Відповідача.

Рішення саме комісії Державної податкової служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і буде оскаржуватися в судовому порядку. Таким чином, Відповідачем у вказаній категорії справ буде Державна податкова служба України.

Щодо територіальної підсудності та вибору суду до якого звертатися з позовом

Рішення комісії ДПС фактично є правовим актом індивідуальної дії стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи, а відповідно за правилами ч.2 ст.19 КАСУ такі адміністративні справи вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Тобто з позовом можна бути звертатися до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням Позивача або до Окружного адміністративного суду м. Києва (за місцезнаходженням ДПС України).

Реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування за результатами розгляду скарги платника податків

Відповідно Порядку розгляду скарг — задоволення скарги є підставою для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог пункту 2001.3 статті 200 Кодексу.

Огляд судової практики у справах про оскарження рішення комісії ДПС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації читайте за посиланням —  Оскарження рішення комісії ДФС України про відмову в реєстрації податкових накладних в суді

Юридична компанія «Слєсарєв і Погребняк» надає послуги по оскарженню рішень ДФС як в адміністративному, так і в судовому порядку. Більше 10 років податкової практики!

Запис на консультацію за телефоном 0992260848.

Партнер Юридичної компанії «Слєсарєв і Погребняк»,

адвокат Дмитро Погребняк

https://www.facebook.com/dmytro.pogrebnyak

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.