Новий порядок блокування податкових накладних / розрахунків коригування 2018

блокування податковий накладнихНовий порядок блокування податкових накладних, або як він іменується офіційно – Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних починає діяти 22 березня.

В цій статті ми розглянемо наступні питання:

— Як буде діяти порядок блокування податкових накладних з 22.03.2018 р.?

— Нові критерії для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

— Критерії ризиковості платника податків.

— Критерії ризиковості здійснення операцій.

— Новий реєстр податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена.

— Зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

— Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

— Хто тепер розглядає подані платниками податків пояснення на копії документів та які рішення може прийняти?

— Підстави для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є.

— Коли реєструється податкова накладна?

— Порядок оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі

— Новий порядок адміністративного оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі

— Вимоги до скарги

— Рішення комісії з розгляду скарг

— Судовий порядок оскарження рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

— Що робити з податковими накладними, які заблоковані до 1 грудня 2017 р.

Як буде діяти порядок блокування податкових накладних з 22.03.2018 р.:

Редакцію п. 201.16. ст. 201 Податкового кодексу змінено з 01.01.2018 р. і зараз вона фактично визначає повноваження КМУ:
«Реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України».

Кабінет Міністрів на виконання цієї норми прийняв Постанову № 117 від 21.02.2018 р. «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», якою затвердив наступні Порядки:

— Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок зупинення);

— Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – Порядок роботи комісій);

— Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – Порядок розгляду скарг).

Скачати за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/117-2018-%D0%BF

Державна фіскальна служба України на виконання цієї Постанови також затвердила наступні документи:

— Критерії ризиковості платника податків;
— Критерії ризиковості здійснення операцій.
Скачати за посиланням http://sfs.gov.ua/data/material/000/251/331088/dod1.PDF

— Перелік показників та коефіцієнтів, що визначають позитивну податкову історію платника податку
Скачати за посиланням http://sfs.gov.ua/data/material/000/251/331089/dod2.PDF

Знову вводиться автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків та автоматичне блокування податкових накладних / розрахунків коригування у разі відповідності платника податків чи операцій критеріям ризику.

Як ДФС бачить порядок роботи системи блокування податкових накладних дивіться в інфографіці від ДФС —

Алгоритм дій ДФС та платників податків при блокування податкових накладних / розрахунків коригування

Нові критерії для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Критерії ризиковості платника податків

Згідно п.6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних  у разі, коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну / розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.
1. Платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо:
1.1. платника податку зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи згідно з інформацією наявною в органах державної фіскальної служби України;
1.2. платника податку зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією наявною в органах державної фіскальної служби України;
1.3. платника податку зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження згідно з інформацією наявною в органах державної фіскальної служби України;
1.4. платника податку зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією наявною в органах державної фіскальної служби України;
1.5. наявний обвинувальний вирок суду у відношенні посадової особи (посадових осіб) платника податку за статтею 205 Кримінального кодексу згідно з інформацією наявною в органах державної фіскальної служби України.
Ризиковість платника податку може бути визначено у разі виконання хоча б одного із критеріїв визначених у пунктах 1.1 — 1.5. Це безумовні критерії.

Також встановлено «умовні» критерії, за якими комісії Головних управлінь ДФС у областях, м. Києві та Офісі великих платників ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків (п.1.6):
— платник податку зареєстрований (перереєстрований) за адресою, що знаходиться на непідконтрольній території України (зона АТО, Крим);
— дата реєстрації платником податку на додану вартість не перевищує трьох місяців з дати такої реєстрації;
— платник податку — юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, окрім рахунків в органах державної казначейської служби України (крім бюджетних установ);
— платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років;
— платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітній період всупереч норм підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пунктів 46.2 статті 46 Податкового кодексу України;
— наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником.
Якщо виявлено що платник податків має ознаки ризиковості згідно пункту 1.6. то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься у перелік ризикових платників в день проведення засідання Комісії, на якій прийнято відповідне рішення.
Якщо платник податків, якого внесено до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пунктах 1.1 — 1.5, такого платника податків виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання в день отримання/виявлення такої інформації.
У разі, якщо платник податків, внесений у перелік ризикових платників перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 — платника виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання за рішенням Комісії Головних управлінь ДФС у областях, м. Києві та Офісі великих платників ДФС.

Критерії ризиковості здійснення операцій

Згідно п.7 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних  у разі, коли за результатами моніторингу податкова накладна / розрахунок коригування відповідають критеріям ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної / розрахунку коригування, складених платником податку, який має позитивну податкову історію платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.
2. Податкові накладні/розрахунки коригування, складені платниками податку, перевіряються на відповідність ознакам ризиковості здійснення операцій:
2.1. Обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яку (який) подано на реєстрацію в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях збільшеного в 1,5 разів, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеному у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з ДКПП, перелік яких визначено ДФС відповідно додатку, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);
2.2. Відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі на дату складання такої податкової накладної/розрахунку коригування;
2.3. Відсутність на дату складання податкової накладної/розрахунку коригування відомостей (актуального запису) у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб’єкта господарювання, який реєструє податкову накладну на товар (пальне) із кодами УКТ ЗЕД згідно із п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу;
2.4. Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД — зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП — перших двох цифр кодів) за умови відсутності такого товару/послуги, зазначеного/зазначеної в розрахунку коригування, який поданий на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

Новий реєстр податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена

Згідно п.8 Порядку зупинення ДФС формує і веде у відкритому доступі окремий Реєстр податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, за формою згідно з додатком 1 та щодня оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.
Протягом місяця з дня набрання чинності цим Порядком окремий Реєстр податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, функціонує в тестовому режимі (п. Порядку зупинення).

Зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації (п.12. Порядку зупинення).
У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються (п.13 Порядку зупинення):
1) номер та дата складання податкової накладної / розрахунку коригування;
2) порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД / послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена;
3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;
4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, включає в себе (п.14 Порядку зупиненя):

— договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
— договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
— первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
— розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
— документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній / розрахунку коригування.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних / розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні / розрахунки коригування складені на одного отримувача — платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних / розрахунках коригування відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТЗЕД або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг).
Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, платник податку подає до ДФС в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку (п.16 Порядку зупинення).

ВАЖЛИВО: В поясненнях детально опишіть Вашу господарську операцію, пошліться на договори закупки, додайте максимальний пакет підтверджуючих документів. Якщо Ваші пояснення не вміщаються у передбачену ДФС форму, викладіть пояснення на окремому документі на бланку, підпишіть їх, так додайте до пояснення скановану копію такого пояснення.

Хто тепер розглядає подані платниками податків пояснення на копії документів та які рішення може прийняти?

Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу відповідно до пункту 15 цього Порядку, розглядаються комісіями контролюючих органів (п.18 Порядку зупинення).
Комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС) (п.19 Порядку зупинення).
Зазначені комісії приймають рішення про (п.20 Порядку зупинення):
— реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;
— відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є (п.21 Порядку зупинення):

— ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено;
— ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту 4 пункту 13 цього Порядку;
— надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства.
Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі за формою згідно з додатком 2 підлягає реєстрації в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена. Відповідне рішення набирає чинності після реєстрації його в такому Реєстрі (п.22 Порядку зупинення).

Комісією регіонального рівня протягом п’яти РОБОЧИХ днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 15 цього Порядку (п.23 Порядку зупинення):
— щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої податкової накладної / розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, менше 30 млн. гривень, приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, яке реєструється в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та надсилається платнику податку у порядку, встановленому статтею 42 Кодексу;
— щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої податкової накладної / розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, більше 30 млн. гривень включно, приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, яке попередньо реєструється в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та надсилається до комісії центрального рівня.

Комісія центрального рівня протягом семи РОБОЧИХ днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів відповідно до пункту 15 цього Порядку, але не раніше отриманого рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі комісії регіонального рівня, може прийняти інше рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі. Прийняте комісією центрального рівня рішення реєструється в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та надсилається платнику податку у порядку, встановленому статтею 42 Кодексу, а рішення Комісії регіонального рівня скасовується (п.24 Порядку зупинення).

Тобто, загальний строк розгляду пояснень та документів платника податків не повинен перевищувати 7 днів!

На період тестування окремого Реєстру податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі набирають чинності з дня їх прийняття. Рішення комісій регіонального та центрального рівнів у період функціонування окремого Реєстру податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, в тестовому режимі приймаються та надсилаються платнику податку без реєстрації в такому Реєстрі (п.25 Порядку зупинення).
Якщо комісією центрального рівня у визначений пунктом 24 цього Порядку строк не прийнято інше рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, рішення комісії регіонального рівня набирає чинності з дня, наступного після закінчення строку, визначеного пунктом 24 цього Порядку, та надсилається платнику податку у порядку, встановленому статтею 42 Кодексу (п.26 Порядку зупинення).

Коли реєструється податкова накладна:

Податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з таких подій:
— прийнято та набрало чинності рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;
— набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;
— протягом п’яти робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданих податкової накладної / розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить менше 30 млн. гривень;
— протягом семи робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданих податкової накладної / розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 30 млн. гривень включно.

Порядок оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі

Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Новий порядок адміністративного оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі:

Скарги подаються платником податку на додану вартість (далі — платник податку) до ДФС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо останній день строку припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, неробочим або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) (п.3 Порядку оскарження).
Не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, які оскаржені платником податку в судовому порядку (п.4 Порядку оскарження).

Важливо, що тепер Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку (п.5 Порядку оскарження.

Така скарга у день її надходження реєструється ДФС відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах. ДФС не може відмовити платнику податку у реєстрації скарги.
Скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додаються належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Скарга повинна містити дані про (п.10 Порядку оскарження):

— найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;
— податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
— номер оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
— дату оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
— інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії контролюючого органу;
— відомості про оскарження рішення комісії контролюючого органу в судовому порядку;
— вимоги платника податку, який подає скаргу;
— електронну адресу, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.
Цікаво, що платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена. Тобто, якщо Ви додавали копії документів до пояснень, можна не додавати їх до скарги (але краще додати).

Рішення комісії з розгляду скарг

За результатами розгляду скарги комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень (п.13 Порядку оскарження):
— задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
— залишає скаргу без задоволення та рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін;
— залишає скаргу без розгляду (у разі, коли до прийняття рішення комісією ДФС з питань розгляду скарг до зазначеної комісії надійшла заява платника податку про відмову від поданої ним скарги).
За результатами розгляду скарги комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає рішення щодо скарги, та надсилає його платнику податку у строк, визначений пунктом 56.23 статті 56 Кодексу, в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку (п.15 Порядку оскарження).
Якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного пунктом 56.23 статті 56 Кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (п.17 Порядку оскарження).
Задоволення скарги є підставою для реєстрації зазначених у скарзі податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з урахуванням вимог пункту 200 1.3 статті 200 1 Кодексу.
Рішення комісії ДФС з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

Судовий порядок оскарження рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних – детально описаний у нашому попередньому матеріалі:

Порядок оскарження зупинення реєстрації (блокування) податкових накладних платників податку на додану вартість

Що робити з податковими накладними, які заблоковані до 1 грудня 2017 р.

Нарешті вирішується питання щодо розблокування податкових накладних / розрахунків коригування, які були заблокована до 01.12.2017 р.

Згідно ч.2. Постанови КМУ «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» № 117 від 21.02.2017 р. встановлено, що платники податку на додану вартість, у яких до 1 грудня 2017 р. зупинено реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України, що діяв до набрання чинності Законом України від 7 грудня 2017 р. N 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», та які станом на 1 грудня 2017 р. не подали пояснень і копій документів до таких податкових накладних / розрахунків коригування, мають право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній / розрахунку коригування, подати пояснення і копії документів до таких податкових накладних / розрахунків коригування на розгляд комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, порядок роботи яких затверджується цією постановою.

 

Про попередній порядок блокування, оскарження блокування, зразки скарг, судову практику та інші практичні моменти Ви можете дізнатися з наших матеріалів:

1. Який порядок оскарження зупинення реєстрації (блокування) податкових накладних платників податку на додану вартість? (попередній порядок).

2. Скарга на бездіяльність комісії ДФС з розгляду скарг.

3. Судова практика у справах про оскарження рішення комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Юридична компанія «Слєсарєв і Погребняк» надає послуги по оскарженню рішень ДФС як в адміністративному, так і в судовому порядку. Більше 10 років податкової практики! ЗА попередній період блокування податкових накладних нами було успішно оскаржено близько 70 рішень комісії ДФС про відмову в реєстрації податкових накладних! Всі податкові накладні наших клієнтів на сьогодні зареєстровано!

Телефонуйте нам вже зараз, та отримайте повну відповідь на ваші запитання!

Запис на консультацію за телефоном 096-020-36-12.

 

Партнер Адвокатського об’єднання «Слєсарєв і Погребняк»,

адвокат Дмитро Погребняк

https://www.facebook.com/dmytro.pogrebnyak

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.